Gårdens historia

Platsen där gården idag ligger omnämns redan på 1500-talet, då som gården Bredared. Senare blev gården ett kronoboställe som tillhörde Älvsborgs infanteriboställe. Nuvarande huvudbyggnad har sitt ursprung från 1700-talet. På Sjöbredredared bodde då regementsskrivaren som höll reda på kronans boställen dess inkomster och andra natur- löne och kontantinkomster för officerare, kaptener etc. Kronan behöll gården i sin ägo till 1919 då den såldes på offentlig auktion till Gustav Andersson, farfar till nuvarande ägare.

Lantmäterikarta över Sjöbredared från år 1747.
Gustav Andersson med sin hustru Alma brukade dock gården redan från 1901 då de flyttade hit som arrendatorer. Gustav och Alma fick sju barn varav Alf Gustafsson, den yngste sonen, tog över jordbruket år 1942. Han drev vidare gården tillsammans med sin hustru Märtha och utvecklade verksamheten i olika omgångar under 50-60 och 70-talet. Bland annat utvecklade de en omfattande grönsaksodlig där frilandsodling av blomkål, vitkål, grönkål, sallad, dill, morötter etc kompletterade mjölkproduktionen.

Under tidigt 80-tal övertogs verksamheten av Alf och Märthas dotter Ingrid och hennes man Gunnar som idag alltjämt utvecklar och driver verksamheten framåt. Deras barn, Erik och Eva är idag även involverade i driften.