Entreprenad

Inom gårdsverksamheten ryms även entreprenadverksamhet i form av grävningsarbeten och trädhantering.

Under perioden vår till höst utför vi grävarbeten med hjälp av en midigrävare (6 ton Kubota, 2012) som lämpar sig utmärkt för större arbeten i trängre miljöer eller exempelvis i trädgårdar. Ett av de senaste projekten involverade en rad gräventreprenader åt privatpersoner i samband med dragning och installation av fiber.

När vintern närmar sig går vår smalgående gallringsmaskin för fullt. Tack vare storleken (6 ton, lastkapacitet 8 ton) kan vi utföra precisionsgallringar på ett mycket kostnadseffektivt vis. Risken för markskador och miljöpåverkan är dessutom mycket liten i förhållande till traditionella metoder samtidigt som större volymer kan hanteras.

Utöver gallring under årets vintermånader nyttjas maskinparken med traktorer o dyl. för snöröjningsarbeten.

När våren åter är på intåg utförs en del entreprenader inom vårbruket åt närbelägna gårdar.

Kontakta oss för mer information och offertförfrågan.

Gräventreprenad
Gräventreprenad